سور وتر ميلون فراوله ايس no.00 سحبة جاهزة


سور

وتر

ميلون

فراوله

ايس

no.00

سحبة

جاهزة

سور وتر ميلون فراوله ايس no.00 سحبة جاهزة

69 ر.س

سور وتر ميلون فراوله ايس no.00 سحبة جاهزة

سحبه كلاود نيردز سور وتر ميلون فراوله ايس 3500 موشة - Cloud nurdz sour watermelon strawberry ice

• 30 نيكوتين

• 3500 موش

• البطاريه 600 mAh

• السعه 10 مل

  • 69 ر.س